Privacyverklaring

Versie1.2 8 juni 2018

Griffid BV, gevestigd aan Camerastraat 25, 1322BB Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Griffid B.V.

Camerastraat 25, 1322 BB Almere 036-5216828

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Griffid verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken of om binnen systemen uw identiteit kenbaar te maken, deze gegevens worden alleen gebruikt binnen de diensten die wij leveren in een afgeschermde en beveiligde omgeving:

- Locatiegegevens
- IP-adres, voor het mede bepalen van uw locatie
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Lijst met contactgegevens voor het onderhouden van contact
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Griffid verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u indien daarvoor toestemming is verkregen of indien u werkzaamheden voor ons uitvoert:

- Bankrekeningnummer
- Kenteken, voor bijv. het automatisch openen van een slagboom
- Strafrechtelijk verleden indien strikt noodzakelijk. Dit beperkt zich tot een verklaring omtrent gedrag die u zelf aanvraagt en verstrekt indien noodzakelijk. Alle medewerkers van Griffid worden periodiek verzocht deze verklaring te verstrekken.
- Kredietwaardigheidscheck
Bij Griffid is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u koopt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.
- Burgerservicenummer (BSN)
- Tokens waaronder evt. biometrische gegevens voor het verwerken van toegangscontrole. Biometrische gegevens beperken zich tot een beeldmateriaal-foto, vingerafdruk of irisscan. Tokens betreffen unieke codes van bijv. een pas die gebruikt wordt het bepalen van een identiteit.
- Registratie van videobeelden en audio ter beveiliging van het bedrijfspand en het geven van demonstraties van onze software. U kunt dus opgenomen zijn als u het pand bezoekt, dit is kenbaar gemaakt op meerdere locaties in en rondom ons pand.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Griffid verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening
uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u te leveren
- Griffid analyseert uw gedrag op haar website om daarmee de website te verbeterenen het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- Griffid verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
- Ter controle van uw identiteit

Geautomatiseerde besluitvorming

Griffid neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Griffid ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Griffid bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en niet langer dan wettelijk bepaald.

Delen van persoonsgegevens met derden

Griffid verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Griffid blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Griffid gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Griffid en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken te verstrekken. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, verstrekken wij deze gegevens alleen persoonlijk op ons vestigingsadres. U dient zich tijdens een bezoek te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren op een dergelijk verzoek zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Griffid neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze security officer via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Griffid heeft o.a. de volgende technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen volgens richtlijn ISO-NEN27001-2013:

- Alleen bevoegde personen hebben toegang tot deze informatie
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- Onze systemen worden onderhouden en worden voorzien van belangrijke updates.
- Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
- Wij voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Griffid wordt ondersteund door een ICT organisatie die de beveiliging periodiek controleert op mogelijke risico’s. Er is sprake van monitoring op kritische systemen die afhankelijk zijn van deze beveiliging. Uit voorzorg wordt deze informatie niet in detail verstrekt, indien u hieraan twijfelt kunt u navraag doen bij de security officer.

Open platform | Made in Holland. By Griffid.